Warszawa – Wilanów sarkofag Potockich (II), kamień (1964)

Warszawa – Wilanów sarkofag Potockich (II), kamień (1964)

Rysunek z natury – kredka, karton 64x46 cm, rok 1964. Sarkofag powstał w latach 1821-30 ku czci Stanisława Kostki Potockiego - właściciela Wilanowa przeniesiony do parku wilanowskiego w 1964 r. z Gucin Gaju.

Warszawa – Wilanów sarkofag Potockich (II), kamień (1964)


Wielkość naturalna: 960.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.