Wrocław – Kościół Św. Wincentego - Św. Jakuba, wejscie do nawy głównej (1960)

Wrocław – Kościół Św. Wincentego - Św. Jakuba, wejscie do nawy głównej (1960)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 59x46 cm, rok 1960.

Wrocław – Kościół Św. Wincentego - Św. Jakuba, wejscie do nawy głównej (1960)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.