Wrocław – Kościół Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim (1957)

Wrocław – Kościół Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim (1957)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 46x59 cm, rok 1957. Świetnie oddany nastrój powojennego Wrocławia w bryle kościoła gotyckiego.

Wrocław – Kościół Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim (1957)


Wielkość naturalna: 960.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.