Wrocław – Uniwersytet (1959)

Wrocław – Uniwersytet (1959)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 63x47 cm, rok 1959.

Wrocław – Uniwersytet (1959)


Wielkość naturalna: 720.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.